Iguanalarda yumurtlama guclugu (Distosi)- Dystocia in iguana

  Kezban (1,5 yasinda disi iguana), klinigimize 10 gunden beri devam eden istahsizlik sikayeti ile geldi. Genel muayenesi yapilan ve anemnezi alinan Kezban’in bakim sartlari ve klinik bulgulari degerlendirilerek  agizdan hazirlanan gidalarla beslenmesine ve dehidrasyonu gidermek amaciyla rehidrasyon tedavisine karar verildi. Ancak devam eden 5 gun icinde dehidrasyonun ve istahsizligin artmasi nedeniyle Kezban’in DV ve
Read the Rest…

Skin disorders and alopecia in dogs (english)

 SKIN DISORDERS AND ALOPECIA IN DOGS  Skin disorders are one of the most common reasons pets visit their veterinarians. Problems can develop wherever there is skin, including the ears, around the lips, the bottom of paws, and around the anus. Whatever the symptoms, problems with your pet’s skin are hard to ignore. Although the causes
Read the Rest…

Dostlarınızı barınaklarda bulabilirsiniz!

 TERK EDİLMEK TÜM CANLILARA AYNI ACIYI VERİR  Ülkemizde  hayvan bakımevleri ağzına kadar cins terkedilmiş hayvanla doludur. Hayvanseçer değil ama gerçek bir hayvanseverin bakımevlerinden  bir “can” sahiplenmesi beklenir . Hatta sırf çocukları istiyor onları kırmayalım diye bir düşünce içindelerse barınaklar ziyaret edildiğinde durum çok net olarak ortaya çıkar. Sevgilerin öncelikle buralardaki zor durumda olan hayvanlara gösterilmesi ,
Read the Rest…

Yavru Köpek Bakımı

 Yavru Köpeklerde Beslenme   Yavruların sütten kesilmesi yaklaşık 4-6 haftalıkken gerçekleşir. Irklara göre değişiklik göstermekle birlikte yavru bir köpeğin erişkin hale gelinceye kadar geçen gelişme süreci 10-16 ayda tamamlanır. Gelişme çağında onları en iyi şekilde beslemek gerekir. Bu nedenle gelişme dönemi boyunca beslenme yavru kuru mamaları veya yavru konserve mamalarıyla yapılmalıdır.  Yavrular 4-5 haftalık olduklarında kuru
Read the Rest…

ZOONOZ HASTALIKLAR

 Zoonoz Hastalıklar   Zoonoz hastalık nedir?  Zoonoz hastalıklar insanlar ve hayvanların birbirine bulaştırabildikleri ve her iki gruba dahil bireylerde ortak olarak şekillenen hastalıklardir.  Dünya sağlık örgütü zoonoz hastalıkları, doğal koşullarda insanların ve hayvanların birbirine bulaşan hastalığı olarak tanımlamaktadır. Ancak bu tanımlamadaki ‘doğal koşullar’ kavramının aksine bazı hastalıkların bulaşabilmesi için bir takım özel şartların oluşması gerekmektedir ki
Read the Rest…

Köpeklerde Kalça Displazisi

 Kalça Displazisi Nedir?  Kalça displazisi, kalça eklemindeki uyumsuzluk ve buna bağlı olarak şekillenen gevşeklik nedeniyle uluşan biomekanik, gelişimsel ortopedik bir bozukluktur. Kalça ekleminin dejeneratif eklem hastalığı ya da artritis’i olarak da tanımlanabilmektedir. Kalça eklemini oluşturan kemik başının (femur)  eklem çukuruna (asetabulum) temas etmesi, tam olarak uyum sağlayamamsı sonucu kemik başında deformasyonlar ve buna bağlı olarak
Read the Rest…

Köpeklerde Temel Eğitim

  Köpeklerde Temel Egitim  Evcil hayvan sahibi olmanın kritik kısımlarından biri de yavru köpeğinize uygun evcil hayvan davranışlarını ve nasıl iyi bir komşu olunacağını öğretmektir. Kötü davranışları düzeltmek ve itaat eğitimi sizin sorumluluğunuzdadır.  Çağırdığınızda gelmesi gibi basit bir komutu biliyor olması, yavru köpeğinizin hayatını kurtarabilir. Yavru köpeğiniz asla başıboş bir biçimde dışarıya bırakılmamalıdır ve tasma takma
Read the Rest…

KEDİ BAKIMI

 KEDİ BAKIMI  Yavru Bakımı  Dişi kediler çiftleştikten genellikle 58-62 gün sonra 1-5 (nadiren daha fazla) yavru doğururlar. Yavru bakımı doğumla birlikte başlar. Tabi bu bakımın ilk bir ayı hemen hemen tam olarak annenin kontrolündedir. Doğumdan sonra 24 saat içinde yavrunun anneyi emmesi, bu ilk sütün içinde bulunan immunglobulinler (bağışıklık sağlayan maddeler) bakımından çok önemlidir. Gebe
Read the Rest…

KEDİLERDE ALT ÜRİNER SİSTEM RAHATSIZLIKLARI (FLUTD)

KEDİLERDE ALT ÜRİNER SİSTEM RAHATSIZLIKLARI (FLUTD) FLUTD, kedilerde alt üriner sistemi etkileyen bir grup sağlık problemine (idrar taşları, üretral tıkanmalar, enfeksiyonlar, sistitis vb.) verilen genel isimdir. Eğer kediniz herhangi bir üriner sistem rahatsızlığına sahip ise sık sık idrar yapar, idrar yaparken ağrı duyar ve genellikle idrarında kan görülür. Dahası, idrar kabı yerine farklı yerlere idrar
Read the Rest…

Check Up ve Önemi

Check Up Nedir? Check-up, olası hastalıkları erken dönemde tespit ederek, önlem almayı ve böylece dostlarımızın sağlıklı kalmasını amaçlar. Dostlarımızın yaşları ilerledikçe, kimi organ ve sistemlerde yıpranmalar başgöstermekte ve bunlar erken dönemlerde çoğunlukla hayvan tarafından tolere edilmektedir. Başlangıçta basit önlemler ya da diyetlerle üstesinden gelebileceğimiz aksaklıklar, zamanla ciddi sorunlara dönüşebilmektedir. Oysa yılda ortalama bir kez yaptıracağınız
Read the Rest…

HOT LIST